17 listopadu, 2018

Vize a projekty Design

Zpracováváme, navrhujeme a vedeme pro investory Design řešení a Vize

• Návrhy řešení pro územní studie

• Vize řešení zastavenosti území

• Design interiérů rezidence a fit-out jednotek pro prodej

• Vizualizace a Koncept řešení

Galerie

Video prezentace