13 listopadu, 2018

Naše Společnost

Jsme členem skupiny GRAFEN a.s., silné České společnosti

• Development
• Cost management
• Inženýrská činnost
• Výstavba
• Správa majetku Asset
• Facility Management

Cost management

• Analýza všech podkladů, sestavení cost plánu
• Spolupráce na optimalizacích spolu s týmem Value Engineeringu
• Pravidelné měsíční vyhodnocování skutečné prostavěnosti
• Validace měsíčních faktur zhotovitele
• Oceňování změn (změnových listů) a jejich projednání s investorem
• Zpracování a kontrola závěřečného vyúčtování díla
• Zpracování finální finanční zprávy s vyhodnocením konečného výsledku projektu
• Kontrola a uvolňování zádržného zhotoviteli dle smlouvy o dílo
 

• Inženýrská činnost

• Spolupráce na vypracování podkladů příkladných k návrhu na vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení
• Projednání dokumentace zadání s dotčenými orgány a organizacemi
• Vypracování návrhu na zahájení územního a stavebního řízení a jeho zajištění
• Zabezpečení kolaudačního souhlasu (eventuálně zabezpečení povolení předčasného užívání)
• Účast na zkušebním provozu a garančních zkouškách