13 ledna, 2019

Infrastruktura

Infrastruktura

Postupující digitalizace naší společnosti klade stále větší nároky na rychlost a kvalitu připojení k internetové síti, a to nejen v oblasti mobilních datových připojení, ale zejména v segmentu pevných sítí. Optická vlákna v telekomunikacích Optické kabely v podzemních sítích Problematika vnitřních rozvodů elektronických komunikací Není proto divu, že kvalitní komunikační konektivita se pomalu stává jedním z kritérií, které zohledňujeme například při koupi bytu nebo rodinného domu, a asi dnes budeme těžko hledat realitní kancelář, která by dostupné technologie zajištění fixního internetu neuváděla jako jedno z kritérií u nabízené nebo poptávané nemovitosti. Evropská unie klade velký důraz na zajištění dostupnosti kvalitního internetového připojení pro všechny obyvatele všech členských států, přičemž z pohledu přenosového média ze strany EU již řadu let zaznívá jednoznačná preference optického vlákna až do bytu nebo rodinného domu zákazníka. Přestože situace v České republice je z pohledu rozložení technologií používaných pro internetové připojení tuzemských domácností do značné míry unikátní (s převažujícími technologiemi WIFI či xDSL), i zde je patrný postupný nárůst podílu přípojek typu FTTH (Fiber To The Home), i když je to zejména v komerčně zajímavých lokalitách, v rámci developerských projektů s novou výstavbou bytových či rodinných domů a podobně. Budování optických přístupových sítí v lokalitách s rezidenční zástavbou s sebou nese nejeden technický problém, mimo jiné i vybudování adekvátních vnitřních optických rozvodů. Avšak nejen operátoři stojí před problémem budování infrastruktury uvnitř domů. Dalším aspektem, který uvedenou problematiku generalizuje ještě více, je připravovaný zákon o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, který mimo jiná ustanovení počítá i se zavedením povinnosti stavebníků budovat fyzickou infrastrukturu pro vysokorychlostní internet, a to již při stavbě domu nebo jeho významnější rekonstrukci.